Witamy na stronie Diagnozy i Terapii Zaburzeń Komunikacji Językowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Anna Janaszak – logopeda ze specjalnością neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny.

Jako neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń komunikacji językowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jako terapeuta pedagogiczny usprawnia specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, zaburzone funkcje poznawcze.

Doświadczenia zawodowe w placówkach: oświatowych, pomocy społecznej i służby zdrowia. Ukończone studia magisterskie, specjalizacyjne i podyplomowe uprawniają do prowadzenia terapii obejmującej:

 • profilaktykę zaburzeń mowy
 • diagnozę i terapię zaburzeń mowy
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy u dzieci (w tym wczesna interwencja logopedyczna)
 • terapię mowy w afazji i dysartrii (dzieci, dorośli)
 • terapię niepłynności mówienia (jąkanie)
 • terapię mowy osób upośledzonych umysłowo
 • terapię mowy u dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego i wadami genetycznymi
 • terapię mowy dzieci autystycznych

Specjalizuje się w:

 • stymulacji zaburzonych funkcji oralnych i pokarmowych (ssanie, połykanie) u dzieci wcześniaczych, noworodków i niemowląt
 • profilaktyce zaburzeń artykulacyjnych, oddechowych i zgryzowych
 • terapii zaburzeń komunikacji językowych wynikających z zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (opóźniony rozwój mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespoły genetyczne i zespoły wad wrodzonych, opóźnienia rozwojowe i inne)
 • terapii jąkania u dzieci i dorosłych
 • rehabilitacji mowy u osób z zaburzeniami mowy o typie afazji
 • terapii typowych wad artykulacyjnych (seplenienia, rotacyzmy i inne)

Ukończyła:

szkolenia
 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Autyzm ( teoria – metody pracy – praktyka)
 • Rozwój przez działanie, rozwój przez zabawę (metoda Klanzy w pracy z grupą osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym )
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej (cz. 1)
 • Razem – efektywna praca zespołu terapeutów i innych pracowników instytucji pomocy społecznej w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych
 • Karty oceny logopedycznej dziecka - KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia (KOMOLOGO)
 • Autorska metoda terapii rotacyzmów i pararotacyzmów (Jacka Asperskiego)
 • Guguhopla, od zabawy do mówienia, od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego (dr Marzena Machoś)
kurs
 • praktyczny nauki masażu Shantala
warsztaty
 • Tańca terapeutycznego Paneurytmia ( stopień I i II )
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną (stopień I )
 • Dysharmonia rozwojowa u dzieci
 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego oraz terapia integracji sensorycznej – „Poczuj to co ja”
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją - Metoda Krakowska)
 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania (Metoda Krakowska)
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących (Metoda Krakowska)
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu (Metoda Krakowska)
konferencje
 • Zrozumieć świat dziecka z autyzmem oraz dieta dziecka autystycznego
 • Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • Jak tworzyć warunki sprzyjające poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów (oddział Wielkopolska), biorąc udział w zebraniach, konferencjach, wykładach szkoleniowych.

Tel. 695-952-526